ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ | Πρόστιμα για τα οικόπεδα - “ζούγκλες”

Τα νέα για όσους ασχολούνται με τα αγροτικά
Απάντηση
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 11856
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ | Πρόστιμα για τα οικόπεδα - “ζούγκλες”

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς »

Πυροσβεστική.jpeg
     ΘΕΜΑ: «Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της υπ’ αριθ. 20/2022 Πυροσβεστικής Διάταξης
     με θέμα: Καθορισμός προληπτικών μέτρων πυροπροστασίας οικοπεδικών
και λοιπών ακάλυπτων χώρων εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών’’

     Φ.Ε.Κ.1301/τ. Β’/18.03.2022      Α.Δ.Α.: 6ΝΗΣ46ΝΠΙΘ-ΡΟΒ

==================================================================================

     Νέα εγκύκλιο εξέδωσε η Πυροσβεστική ζητώντας από τους Δήμους να αναλάβουν δράση προκειμένου οι ιδιοκτήτες οικοπέδων να προχωρήσουν στον καθαρισμό τους, ώστε να προληφθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς.

     Όπως αναφέρει στην εγκύκλιο η Πυροσβεστική «οι υπόχρεοι ιδιοκτήτες, νομείς, επικαρπωτές και μισθωτές οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, εντός εγκεκριμένων ρυμοτομικών σχεδίων και οικισμών, καλούνται να προβαίνουν σε καθαρισμό των ιδιοκτησιών τους προς αποτροπή κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της». Παράλληλα, οι Δήμοι ελέγχουν την εφαρμογή των υποχρεώσεων καθαρισμού των ιδιοκτησιών και, σε περίπτωση μη τήρησής τους, καλούν τους υπόχρεους εντός προθεσμίας 10 ημερών, από την κοινοποίηση σχετικής πρόσκλησης, να προβούν στις εργασίες καθαρισμού των χώρων. Στην πρόσκληση αναφέρεται κατ' ελάχιστον ο χωρικός προσδιορισμός του οικοπέδου ή άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο εντοπισμού του, ενώ η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται στην ταχυδρομική ή ηλεκτρονική διεύθυνση του υπόχρεου ή τυχόν αντικλήτου του, επί αποδείξει. Για την ανεύρεση των στοιχείων του υπόχρεου, ο Δήμος μπορεί να ανατρέχει σε δεδομένα που τηρούνται στα αρχεία του, καθώς και στα δεδομένα προσωπικού μητρώου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημόσιων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) και του Εθνικού Κτηματολογίου.

     Σε περίπτωση εγκαταλελειμμένων χώρων ή σε περίπτωση υπόχρεων προσώπων άγνωστων στοιχείων ταυτότητας ή αγνώστου διαμονής, η κοινοποίηση της πρόσκλησης γίνεται με θυροκόλληση και με ταυτόχρονη ανάρτηση της πρόσκλησης στον πίνακα ανακοινώσεων του οικείου δήμου. Η ανάρτηση αυτή είναι η μοναδική αναγκαία πράξη, σε περίπτωση μη δυνατότητας θυροκόλλησης της πρόσκλησης.

     Μετά την παρέλευση της προθεσμίας, ο Δήμος προ-βαίνει σε αυτεπάγγελτο καθαρισμό, ενώ σε περίπτωση περιφραγμένων ή επαρκώς περιτοιχισμένων χώρων, αιτείται προς την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία τη διενέργεια αυτοψίας, με την οποία βεβαιώνεται η συνδρομή κινδύνου πρόκλησης ή ταχείας επέκτασης πυρκαγιάς, και βάσει αυτής, μεριμνά για την έκδοση Εισαγγελικής παραγγελίας, δυνάμει της οποίας προβαίνει στον αυτεπάγγελτο καθαρισμό των χώρων των ανωτέρω παραγράφων.

     Οι υπόχρεοι οφείλουν να εκπληρώνουν την υποχρέωση καθαρισμού, να συναινούν και να επιδεικνύουν ανοχή στους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους και ενέργειες των αρμόδιων οργάνων των οικείων δήμων και των αρμόδιων πυροσβεστικών υπαλλήλων για την αποτροπή κινδύνου πρόκλησης ή επέκτασης πυρκαγιάς. Από την πλευρά τους οι Δήμοι οφείλουν να διενεργούν τους τακτικούς ή έκτακτους ελέγχους, ύστερα από καταγγελία και αυτεπαγγέλτως, για διαπίστωση εκπλήρωσης ή μη των υποχρεώσεων των υποχρέων της.

     Οι υπόχρεοι οφείλουν να διατηρούν τις οικοπεδικές εκτάσεις τους καθαρές και σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των υπόχρεων στην εκπλήρωση της υποχρέωσης καθαρισμού καθώς και σε περίπτωση αυτεπάγγελτου καθαρισμού από τον Δήμο, επιβάλλεται στους υπόχρεους το πρόστιμο 0,50 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο και καταλογίζεται από τον Δήμο η δαπάνη καθαρισμού του χώρου και απομάκρυνσης των υλικών.

     «ΤΑ ΝΕΑ της Λέσβου» | 30 Μαΐου 2022, σελ. 3
Στέλιος Ε. Παππάς
Απάντηση