Ανακατασκευή γεφυριού στον Παλαιόκηπο

Απάντηση
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 12162
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

Ανακατασκευή γεφυριού στον Παλαιόκηπο

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς »

Παλαιόκηπος.jpg
Παλαιόκηπος.jpg (46.88 KiB) Προβλήθηκε 6430 φορές
     Α.Δ.Α.: 6ΕΖΚ46ΜΓΘΓ-ΡΔΡ

     Αριθμ. Απόφασης 207/2020

     […]

     Αποφασίζει

     1.-Εγκρίνει την υπ’ αριθμ 47/2020 μελέτη που συντάχθηκε
από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου με τίτλο:

      «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ»


     προϋπολογισμού 27.000 € με ΦΠΑ.

     2.- Εγκρίνει την ανάθεση του έργου με τη διαδικασία διαπραγ-
μάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση λόγω του κατ’ επείγο-
ντος, σύμφωνα με το Ν. 4412/2016 άρθρο 32 παρ. 2γ

Ν.4412-2016, 32, 2γ.png
λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλομένη σε απρόβλεπτες καταστά-
σεις.

     Συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

     Ο Πρόεδρος - Τα Μέλη

     (Υπογραφές)


      Σχετικό δημοσίευμα

     Δύο σημαντικά έργα στον Παλαιόκηπο
Στέλιος Ε. Παππάς
Απάντηση