Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 28ης Συνεδρίασης / 25ης-10-2016 για τη Γέρα

Απάντηση
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 12168
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου 28ης Συνεδρίασης / 25ης-10-2016 για τη Γέρα

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς »

Δημοτικό-Συμβούλιο-.jpg
      ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ
     ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΡΙΘ. 28ης/25-10-2016
      viewtopic.php?f=11&t=8969
     τακτής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου


     10ο | 712 / 2016 Έγκριση ανάθεσης εργασιών –
υπηρεσιών σε τρίτους του έργου: «Εργασίες
Συντήρησης και Αποκατάστασης Λειτουργικότητας
Ευρυζωνικού Δικτύου Τοπικής Πρόσβασης
Δημοτικής Ενότητας Γέρας»

      https://diavgeia.gov.gr/decision/view/% ... %954%CE%95

=====================================================================

     17ο * | 719 / 2016 Έγκριση εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση των εργασιών:
«Συντήρηση και επισκευή ΝεκροταφείωνΚοιμητηρίων» &
«Συντήρηση και επισκευή οστεοφυλακίων»

      https://diavgeia.gov.gr/decision/view/% ... %A66%CE%A9

     Απόφαση Δημάρχου

     Έγκριση διενέργειας και των τεχνικών προδιαγραφών της εργασίας:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ – ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΕΣΒΟΥ»

      https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6 ... 6-%CE%A647

=====================================================================

     22ο * | 33 Ο.Ε. / 689 /6-9-2016

     Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων των δημοτικών
κοιμητηρίων Δήμου Λέσβου

      https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6 ... 6-9%CE%A59

      Κανονισμός Λειτουργίας Κοιμητηρίων: viewtopic.php?f=11&t=8023

==================================================================

     42 Έγκριση αγοράς βιβλίου Αριστείδη Καλάργαλη
με τίτλο «Ο Δημοτικός Κήπος Μυτιλήνης»

      739/2016: https://diavgeia.gov.gr/decision/view/% ... %9D%CE%A12

     Γ. Γ. Αιγαίου & Ν. Π https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7 ... E%99%CE%9D

====================================================================

     59. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 146/2016 μελέτης,
του τρόπου εκτέλεσης και υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου
με τίτλο «Ανέγερση Νηπιαγωγείου Περάματος»

     756 Ομόφωνα εγκρίθηκε η υπ’ αριθμ.146/2016 μελέτη, η ανάθεση
του έργου με ανοιχτή δημοπρασία και η υποβολή πρότασης χρηματο-
δότησης του έργου στα πλαίσια της πρόσκλησης πρόταση με κωδικό
ΒΑ ΕΤΠΑ 10a 08

=====================================================================

     77/774/25-10-2016 ΑΔΑ: 63Ι4ΩΛΦ-ΤΚΛ

     Συγκρότηση Επιτροπής Οριστικής Παραλαβής
του έργου με τίτλο:      «Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α.
στη θέση ̈Πεύκαρα ̈ του Δήμου Γέρας, Λέσβου»


      https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6 ... E%9A%CE%9B


]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

     60368 / 26/10/2016

     Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΣΥΜAAY 32 - 25/10/2016

     ΣΥΜΨΗΦΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

     Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

      [...]ΜΕ ΤΙΤΛΟ <ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΡΛΑΔΙΚΩΝ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΓΑΡΡΟΠΗ Τ.Κ. ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ >
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 801/2016 Α.Ο.Ε.
https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7 ... %92%CE%9A9


===============================

     * Κ α ι για τις άλλες Δ. Ε.
Στέλιος Ε. Παππάς
Απάντηση