Οι Αρμοδιότητες τού Αντιδημάρχου Γέρας, κ. Νικολάου Ψωμά

Απάντηση
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 12125
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

Οι Αρμοδιότητες τού Αντιδημάρχου Γέρας, κ. Νικολάου Ψωμά

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς »

      Αρμοδιότητες Αντιδημάρχων Λέσβου (ορθή επανάληψη)

      ΑΔΑ: 7Ζ9ΑΩΛΦ-ΤΧΙ | Ημερομηνία ανάρτησης: 13/07/2015

      https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7 ... E%A7%CE%99
      Αρ. πρωτοκόλλου 1942 / 02-09-2014 […]

      9. τον κ. Βέρρο Ταξιάρχη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Γεωγραφική Ενότητα
Καλλονής (πρώην Δημοτικές Ενότητες Καλλονής, Αγ. Παρασκευής και Πολιχνίτου) με
αντιμισθία τον κ. Εμμανουήλ Αρμενάκα κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Γεωγραφική
Ενότητα Πλωμαρίου (πρώην Δημοτικές Ενότητες Πλωμαρίου, Αγιάσου) με αντιμισθία
τον κ. Νικόλαο Ψωμά κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Γεωγραφική Ενότητα
Γέρας (πρώην Δημοτικές Ενότητες Γέρας και Ευεργέτουλα) με αντιμισθία, τον
κ. Αποστόλου Στέφανο κατά τόπον Αντιδήμαρχο Γεωγραφικής Ενότητας Μήθυμνας
(πρώην Δημοτικές Ενότητες Μήθυμνας, Πέτρας, Μανταμάδου) χωρίς αντιμισθία, τον
κ. Μιχαήλ Ρούσση κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Ερεσού – Αντίσσης
χωρίς αντιμισθία και τους μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:

      i. Την εποπτεία, παρακολούθηση, συντονισμό καλής λειτουργίας, τον έλεγχο και
την υπογραφή όλων των εγγράφων, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων των
δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στις ανωτέρω πρώην δημοτικές
ενότητες.

      ii. Παρακολουθούν την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στις
δημοτικές ενότητες τους.

      iii. Μεριμνούν για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται
στις δημοτικές ενότητες.

      iv. Συνεργάζονται με τους Προέδρους των Τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων και
τους εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων
τους.

      v. Να συγκαλούν και να προεδρεύουν χωρίς δικαίωμα ψήφου των συνεδριάσεων
των Συμβουλίων Περιοχής.

      vi. Να καταρτίζουν την Ημερήσια Διάταξη των συνεδριάσεων και να καταγράφουν
τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε αυτά.

      vii. Να εισηγείται τις αποφάσεις του Συμβουλίου Περιοχής στην Εκτελεστική
Επιτροπή του Δήμου.

      viii. Μεριμνούν για την εξυπηρέτηση και ενημέρωση των πολιτών για θέματα των
δημοτικών ενοτήτων.

      ix. Εποπτεύουν και ελέγχουν τη διαφύλαξη των εντός της δημοτική ενότητα
υλικών και περιουσιακών στοιχείων.

      x. Υπογραφή των βεβαιώσεων μονίμου κατοικίας της δημοτική ενότητα τους.

     xi. Τελούν τους πολιτικούς γάμους στις δημοτικές ενότητες τους. Σε κάθε
περίπτωση απουσίας (με κανονική άδεια ή άλλης μορφής άδειας) των
υπαλλήλων-Ληξιάρχων που έχουν τοποθετηθεί στις προαναφερόμενες Δημοτικές
Ενότητες χρέη Ληξιάρχου θα εκτελούν οι προαναφερόμενοι αντίστοιχα
Αντιδήμαρχοι.

      Για όλες τις ανωτέρω αρμοδιότητες που μεταβιβάζει στους Αντιδημάρχους ο Δήμαρχος,
περιλαμβάνονται οπωσδήποτε και οι αρμοδιότητες για θέματα διαφάνειας και
ηλεκτρονικής διακυβέρνησης.

      B. Στην περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου τις αρμοδιότητες ασκεί ο
Δήμαρχος.

      Γ. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του θα ασκεί Αντιδήμαρχος,
που θα ορίζεται με Απόφαση του Δήμαρχου.

      Δ. Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού ή σε μία
εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του νομού και να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου.

      Ο Δήμαρχος Λέσβου

      Σπυρίδων Γαληνός

---------------------------------------------

      Τα έντονα γράμματα (Bold), είναι δικά μου.
Τελευταία επεξεργασία από το μέλος Στέλιος Ε. Παππάς την Τρί Ιούλ 14, 2015 9:34 pm, έχει επεξεργασθεί 1 φορά συνολικά.
Στέλιος Ε. Παππάς
Στέλιος Ε. Παππάς
Συγγραφέας
Δημοσιεύσεις: 12125
Εγγραφή: Παρ Σεπ 11, 2009 10:16 am
Τοποθεσία: Παππάδος Γέρας

Re: Οι Αρμοδιότητες τού Αντιδημάρχου Γέρας, κ. Νικολάου Ψωμά

Δημοσίευση από Στέλιος Ε. Παππάς »

]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]]

      Οι αρμοδιότητες τού Αντιδημάρχου Γέρας & Ευεργέτουλα, κ. Νικολάου Ψωμά

      ΑΔΑ: 7ΨΑΒΩΛΦ-ΜΧΜ | Ημερομηνία ανάρτησης: 02/09/2014

      http://www.piasariko.com/gera/viewtopic.php?f=23&t=6557


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\


      Οι 13 Αντιδήμαρχοι του Δήμου Λέσβου - - Αναλυτικά ονόματα και αρμοδιότητες

      03-9-2014 | http://www.piasariko.com/gera/viewtopic.php?f=11&t=6275
Στέλιος Ε. Παππάς
Απάντηση