Σελίδα 1 από 1

Συντήρηση και Επισκευή δρόμων Τ. Κ. Μεσαγρού

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Μάιος 04, 2017 11:11 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
Μεσαγρός 11.jpg
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΡΟΜΩΝ ΣΤΟ ΜΕΣΑΓΡΟ ΛΕΣΒΟΥ

ΑΔΑ 7Α0ΛΩΛΦ-7ΒΖ

--------------------------------------------------------------------------------

     ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΛΟΙΠΩΝ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΓΡΟ

ΑΔΑ: 716ΨΩΛΦ-6ΝΨ

---------------------------------------------------------------------------------

     ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΛΟΙΠΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟΝ ΜΕΣΑΓΡΟ

ΑΔΑ: 6ΘΛΨΩΛΦ-9ΚΣ

----------------------------------------------------------------------------------

     Απευθείας Ανάθεση για εργασία Συντήρησης και Επισκευής λοπών μονίμων εγκαταστάσεων
δρόμων κοινόχρηστων χώρων στο Μεσαγρό

ΑΔΑ: ΩΦΦΚΩΛΦ-803

-------------------------------------------------------------------------------------

     Απευθείας Ανάθεση για εργασία Συντήρησης και Επισκευής λοιπών μόνιμων εγκαταστάσεων
δρόμων κοινόχρηστων χώρων στον Μεσαγρό

ΑΔΑ: 7ΞΤ2ΩΛΦ-ΙΣΧ