Σελίδα 1 από 1

Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τη Γέρα

Δημοσιεύτηκε: Τετ Μαρ 25, 2015 10:55 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
      - Συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο:

      «Βελτίωση Δικτύων Αποχέτευσης Περιοχής Γέρας»

      10-02-2015 |ΑΔΑ: 6Δ1ΛΩΛΦ-ΙΝΣ | https://diavgeia.gov.gr/search?query=ad ... %22&page=0

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

      - Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου
περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη των εργασιών συντήρησης
Δημοτικών Κτηρίων Δ.Ε. […], Γέρας […]

      10-02-2015 | ΑΔΑ: 665ΗΩΛΦ-Λ00 | https://diavgeia.gov.gr/search?query=ad ... %22&page=0

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

      Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων Δ. Ε. Γέρας - Τεχνική

06-02-2015 | ΑΔΑ ΒΖΠΘΩΛΦ-ΡΚΙ | https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%92%CE%9 ... nline=true


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

      Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων Δ. Ε. Γέρας - Καθαριότητα

      03/02/2015 | ΑΔΑ: 6ΣΔΒΩΛΦ-ΠΚΦ | https://diavgeia.gov.gr/decision/view/6 ... E%9A%CE%A6

Re: Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου για τη Γέρα

Δημοσιεύτηκε: Τετ Μαρ 25, 2015 11:08 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
      - Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου
περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη του έργου
      «Κλάδεμα επικίνδυνων δένδρων του Δήμου Λέσβου».

      3 / 88 / 18 / 2-2-2015 | ΑΔΑ: 667ΘΩΛΦ-ΔΛ8 |

     https://diavgeia.gov.gr/search?query=ad ... %22&page=0


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

      - Έγκριση της υπ’ αριθμ. 13/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου
περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη των εργασιών
για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει χειμερινής περιόδου
Δ.Ε. […] Γέρας […]

      3 / 73 / 13 / 2-2-2015 | ΑΔΑ: 7Χ2ΙΩΛΦ-ΜΑ8

     https://diavgeia.gov.gr/search?query=q: ... %22&page=0

========================================================================

      - Έγκριση της υπ’ αριθμ. 12/2015 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής Δήμου Λέσβου
περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2015 με ένταξη
των εργασιών συντήρησης Δημοτικών Κτηρίων Δ.Ε.
[…] Γέρας […]

      3 / 72 / 12/ 2-2-2015 | ΑΔΑ: 665ΗΩΛΦ-Λ00 |

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ad ... %22&page=0


----------------------------------------------------------------------------------------------------

      Προμήθεια καυσίμων για κίνηση μεταφορικών μέσων Δ. Ε. Γέρας - Πράσινο

      14-1-2015 | ΑΔΑ: Β5Α6ΩΛΦ-Μ05 | https://diavgeia.gov.gr/search?query=ad ... %22&page=0

Re: Σχετικό δημοσίευμα

Δημοσιεύτηκε: Κυρ Μαρ 29, 2015 2:34 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
      3η Συνεδρίαση τού Δημοτικού Συμβουλίου


      02-02-2015 | http://www.piasariko.com/gera/viewtopic.php?f=11&t=6915