Σελίδα 1 από 1

Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής τού έργου Αποκατάσταση ΧΑΔΑ στα “Πεύκαρα''

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Μαρ 05, 2015 7:12 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
      Συμπληρωματική Σύμβαση κατασκευής του έργου Αποκατάσταση Χ.Α.Δ.Α. στη θέση “Πεύκαρα” τού Δήμου Γέρας

     05/03/2015 | ΑΔΑ: 7Ρ6ΥΩΛΦ-82Β

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/7 ... 6-82%CE%92

Re: Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει χειμερινής περιόδου

Δημοσιεύτηκε: Πέμ Μαρ 05, 2015 7:29 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
     - Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει χειμερινής περιόδου στην ΔΕ Γέρας

     [...] «Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

     Εγκρίνουμε τη δέσμευση πίστωσης ύψους € ΕΙΚΟΣΙ ΧΙΛΙΑΔΕΣ EURO ( 20.000,00 ),
για την πληρωμή ισόποσης δαπάνης σε βάρος της πίστωσης του προϋπολογισμού
εξόδων του ΔΗΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ Κ.Α.Ε. 30.7333.0047 οικ. έτους 2015 για τις
Εργασίες για την πρόληψη από πλημμυρικά φαινόμενα ενόψει χειμερινής περιόδου
στη Δ. Ε. Γέρας»

     05/03/2015 | ΑΔΑ: 78ΡΣΩΛΦ-1ΟΨ https://diavgeia.gov.gr/doc/78%CE%A1%CE ... nline=true