Σελίδα 1 από 1

Η Τ. Κ. Μεσαγρού δ ε ν εγκρίνει αίτημα τού Παγγεραγωτικού

Δημοσιεύτηκε: Δευ Φεβ 02, 2015 3:21 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
Μεσαγρός 1.jpg
      Απόφαση Συμβουλίου τής Τοπικής Κοινότητας Μ ε σ α γ ρ ο ύ
      Απόσπασμα Πρακτικού 1 / 2015
      Αριθμός Απόφασης 1 / 16-1-2015


     
Απόφαση Συμβ. Τ.Κ. Μεσαγρού.jpg
      [ Με κλικ στο έγγραφο και στη
συνέχεια, κλικ στο σύμβολο: | ↗| μεγαλώνει.]

====================================================

     ΑΔΑ: 75ΟΟΩΛΦ-ΓΜΟ | 11/02/2015
https://diavgeia.gov.gr/search?query=ad ... %22&page=0

- ΑΙΤΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΓΙΑ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ
ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟ ΜΕΣΑΓΡΟ


\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

     -Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Τοπικής Κοινότητας Μεσαγρού

     1 / 3 / 3 / 11-12-2014 (08/01/2015) | ΑΔΑ: ΩΘ4ΤΩΛΦ-ΙΕΧ

https://diavgeia.gov.gr/decision/view/% ... E%95%CE%A7

Re: Για την Αίθουσα Πολιτισμού Παπάδου

Δημοσιεύτηκε: Δευ Φεβ 02, 2015 3:30 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς

ΑΠΟΦΑΣΗ Τ. Κ. Μεσαγρού

Δημοσιεύτηκε: Δευ Φεβ 02, 2015 9:50 pm
από pdkiriazis
Θα παρακαλούσα την Τ.Κ. Μεσαγρού να δημοσιοποιήση το σκεπτικό της απόφασης του
για να μπορέσουμε να κρίνουμε τα τεκταινόμενα που ούτως η άλλως δεν τιμούν τη
ΓΕΡΑ και τον πολιτισμό της.