Σελίδα 1 από 1

Αποφάσεις Δημάρχου

Δημοσιεύτηκε: Παρ Αύγ 11, 2017 9:07 pm
από Στέλιος Ε. Παππάς
Παλαιόκηπος-.jpg
     Εργασίες Συντήρησης και επισκευής δρόμων στο Γήπεδο Παλαιοκήπου

     «Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

     Α] Εγκρίνουμε την εκτέλεση με απευθείας ανάθεση της έκτακτης εργασίας Συντήρησης και
επισκευής λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων δρόμων κοινόχρηστων χώρων μέσω της πάγιας
προκαταβολής του Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ

     Β] ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ απ’ ευθείας την ανωτέρω υπηρεσία { έκτακτη εργασία Συντήρησης και
επισκευής λοιπών μονίμων εγκ/σεων δρόμων κοινόχρηστων χώρων της Δ.Κ
ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΥ περιοχής ΓΗΠΕΔΟΥ μέσω της πάγιας προκαταβολής των προέδρων,
στον ανάδοχο ΣΤΕΡΓΙΑΝΟ ΙΩΑΝΝΗ [...] Οικοδομικές Εργασίες .με ποσό 400,00ευρώ με ΦΠΑ»